Articles

Tuyển lập trình viên .NET

QUYỀN LỢI
- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Lương thỏa thuận; thưởng theo hiệu quả công việc.
- Có cơ hội phát triển vào vị trí quản lý lĩnh vực mới của Công ty.
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp Đại học CNTT, Điện tử viễn thông...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tham gia dự án trên .NET
- Có khả năng làm việc với tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
NỘP HỒ SƠ:
- Gửi CV: nguyenquandc@gmail.com; Mobile: 0948 52 3636;