Tư vấn thiết kế và quản lý thiết kế

Công ty Cổ phần STSOFT cung cấp các dịch vụ thiết kế kỹ thuật liên quan đến xây dựng, vận hành và bảo trì. Các dịch vụ của STSOFT bao gồm:

  • Tư vấn thiết kế như: Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế cơ điện, thiết kế ngoại cảnh....
  • Tư vấn quản lý thiết kế: Do có rất nhiều loại thiết kế khác nhau, nên khả năng chậm trễ sẽ rất cao nếu như các nhà tư vấn không kết hợp tốt với nhau. Quản lý thiết kế sẽ giúp đảm bảo các nhà tư vấn sẽ kết hợp suông sẻ với nhau để hoàn thành thiết kế cuối cùng cho đấu thầu và thi công. Đồng thời cũng sẽ giúp tránh các lỗi, sai sót hoặc khác biệt giữa các nhà thiết kế cho dự án và nó sẽ giúp tránh các phát sinh về sau do các lỗi thiết kế này.