Các dự án tiêu biểu của STSOFT

STSOFT đã phối hợp và tham gia giám sát thi công cho các dự án tiêu biểu như sau:

- Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số - Cục Tần số Vô tuyến điện.

+ Tổng mức đầu tư: 40 tỷ

+ Địa điểm xây dựng: Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Image result for Data Center

- Dự án: Nâng cao năng lực đào tạo an toàn, an ninh thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.

+ Tổng mức đầu tư: 35 tỷ

+ Địa điểm xây dựng: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Đông và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Image result for an toàn thông tin

 

- Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý tư liệu truyền hình bằng kỹ thuật số (Giai đoạn 2) - Trung tâm Tư liệu - Đài truyền hình Việt Nam.

+ Tổng mức đầu tư: 98 tỷ đồng

+ Địa điểm xây dựng: Trung tâm Tư liệu - Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Image result for hệ thống truyền hình

 

- Các dự án của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông như Trung tâm thông tin, Cục An toàn bảo mật, Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia.

Bo_TTTT_GIGW.jpg

- Dự án: Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ thông tin và truyền thông (HEDSPI) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

87453355-652x330.jpg

- Dự án: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2)

+ Tổng mức đầu tư: 120 tỷ

+ Địa điểm triển khai: 13 Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Image result for phòng lab