Năng lực Tư vấn CNTT của STSOFT

TT

Tên hợp đồng

Tên Dự án/Gói thầu

Tên chủ đầu tư

Giá trị HĐ
(VNĐ)

Tổng mức đầu tư/Dự toán

Thời gian thực hiện

I

Lập dự án, thiết kế thi công, tổng dự toán

 

 

 

 

 
 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án

Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN

8.900.000.000

500.000.000.000

2/2017

 1.  

Tư vấn Lập thiết kế thi công, dự toán

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Kiểm toán Nhà nước”

Trung tâm tin học - Kiểm toán nhà nước

2.921.600.000

200.000.000.000

12/2016

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án

Tư vấn khảo sát, lập dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020”

Tỉnh Ủy Yên Bái

189.000.000

 

2016

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án

Tư vấn khảo sát, lập dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020”

Tỉnh Ủy Hưng Yên

201.000.000

 

2016

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án

Tư vấn khảo sát, lập dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”

Tỉnh Ủy Hải Dương

163.660.000

23.723.398.000

2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết số 18/HĐ-STCLC

Sở tài chính tỉnh Lai Châu

26.066.000

 

11/2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn khảo sát số 10/2015/CHK-FISTD ngày 27/11/2015

Văn phòng cục hàng không Việt Nam

59.000.000

 

11/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết theo hợp đồng số 01.15/HĐTV/TTrVP-FISTD ngày 12/05/2015

Văn phòng cục hàng không Việt Nam

63.438.000

 

5/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập dự án đầu tư đề án " Tăng cường năng lực thiết bị phục vụ các hoạt động khoa học và công nghệ" theo hơp đồng số 25/HĐTV/FISTD-VPTKTHT ngày 11/11/2015

Viện phát triển kinh tế hợp tác

111.904.007

 

11/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 033.15/HĐTV/STTT-FISTD

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang

72.964.000

 

2015

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thiết kế thi công – Tổng dự toán  hạng mục Camera, Lan, Tel, TV, Wifi thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà

Công ty Cổ phần thương mại và công nghệ VNS Việt Nam

130.000.000

 

08/2015

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán hệ thống Thông tin thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

258.162.000

8.900.000.000

10/2014

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng số 35/2014/HĐKT/VPHĐND-UBND-FISTD ngày 12/09/2014

Văn phòng HĐND và UBND quận Thanh Xuân

36.000.000

 

9/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế thi công và tổng dự toán dự án “Hệ thống nguồn điện liên tục cho Trung tâm dữ liệu”

Trung tâm CNTT - AGRIBANK

426.611.000

21.000.000.000

8/2014

 

Hợp đồng tư vấn

TV lập DA đầu tư: Hệ thống bán vé điện tử của TCT Đường sắt VN

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

445.313.000

197.000.000.000

6/2014

 

Hợp đồng tư vấn

TV lập TKTC- - TDT của Dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT & PM dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

308.572.000

24.992.386.000

5/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán cho dự án đầu tư “Trung tâm dữ liệu quản lý tần số”

Cục Tần số vô tuyến điện

218.373.000

39.150.000.000

4/2014

 

Hợp đồng tư vấn

TV lập dự án điều chỉnh Dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT & PM dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

106.769.000

24.992.386.000

4/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống thu/ghi lưu chiểu kênh phát sóng

Đài truyền hình Việt Nam

64.600.000

14.000.000.000

4/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán cho gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt hệ thống mạng cho tòa nhà B1 – ÐHBKHN”, thuộc dự án: "Hỗ trợ và Phát triển đào tạo Ðại học và Sau đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông"

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

365.370.166

21.000.000.000

02/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng phần mềm ứng dụng của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 1

Văn phòng Kiểm toán nhà nước

138.129.000

20.000.000.000

10/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo ngành dự trữ.

Tổng cục Dự trữ nhà nước

580.000.000

22.000.000.000

8/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập dự án Nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nội bộ ngành tài chính theo mô hình tập trung

Cục tin học Bộ Tài Chính

900.000.000

52.000.000.000

8/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn, khảo sát lập Đề án ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container

Tổng cục Hải quan

282.997.700

25.000.000.000

3/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thiết kế thi công và dự toán Dự án: "Ứng dụng hệ điều hành Portals vào phát triển toàn diện CNTT tỉnh Bắc Ninh"

Sở TTTT Bắc Ninh

915.609.000

46.000.000.000

5/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Gói thầu: “Xây dựng và triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu ngân sách tích hợp với Portal của tỉnh Cao Bằng"

Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng

 157.000.000

   6.300.000.000

10/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: “Xây dựng phần mềm Ứng dụng cơ sở dữ liệu"

Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

 107.000.000

   5.200.000.000

10/2012

 

Hợp đồng tư vấn

“Tư vấn lập dự án xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính theo kiến trúc hướng dịch vụ”

Cục tin học Bộ Tài chính

 888.135.666

48.500.000.000

12/2012

 

Hợp đồng tư vấn

“Khảo sát và xây dựng định hướng phát triển công nghệ thông tin của TTCP và ngành Thanh tra năm 2013 và 2014”

Thanh tra Chính phủ

 293.805.332

32.000.000.000

11/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: Tư vấn lập dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ

 217.000.000

13.000.000.000

10/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: Nân cấp trung tâm dữ liệu và tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật CNTT cho hệ thống Kho Bạc nhà nước 2011"

Kho Bạc nhà nước

 598.648.852

102.000.000.000

5/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La

 198.000.000

 3.400.000.000

5/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: “Nâng cao tiềm lực Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên”

Sở Khoa học và Công nghê tỉnh Điện Biên

 270.000.000

 9.500.000.000

8/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: “Đầu tư trang thiết bị phòng công nghệ sinh học - phân tích kiểm nghiệm tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng”

                                             Sở KHCN Cao Bằng

 290.000.000

96.000.000.000

9/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: “Đầu tư xưởng sản xuất thực nghiệm sản phẩm công nghệ sinh học và tăng cường năng lực cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định”

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 141.663.852

12.500.000.000

3/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: " Tăng cường tiềm lực cônng nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giảng dạy , nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên giai đoạn 2012-2014 - Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I

Trường cao đẳng Phát thanh – truyền hình I

 124.066.000

 1.450.000.000

7/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án “Đàu tư trang thiết bị phân tích kiểm nghiệm thiết bị công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Ninh Thuận”

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận

 100.000.000

 5.500.000.000

7/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2012

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

 180.000.000

 7.000.000.000

8/2011

II

Thẩm tra thiết kế, dự toán

 

 

 

 

 
 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án theo hợp đồng số 235.15/HĐ-DLVN ký ngày 22/10/2015

Ban quản lý dự án đầu tư chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn II

34.944.000

 

10/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế thi công - Tổng dự toán theo hợp đồng số 08/HDTT/HY-FISTD

Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên

13.900.000

 

2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra số 0508.15/HĐTT/SNVBN-FISTD

Sở nội vụ tỉnh Bắc Ninh

31.806.000

 

8/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công, tổng dự toán số 1/HĐTV/Viện CNTT-FISTD ngày 25/08/2015

Viện công nghệ thông tin

22.297.000

 

8/2015

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công – tổng dự toán cho dự án

“Mở rộng triển khai an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị cấp Chi cục Dự trữ nhà nước”

Cục CNTT - Tổng cục DTNN

43.000.000

59.000.000.000

5/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công – tổng dự toán cho dự án

“Xây dựng hệ thống quản lý tư liệu truyền hình bằng kỹ thuật số (giai đoạn 2)”

TT tư liệu - Đài truyền hình Việt Nam

107.996.138

70.000.000.000 

9/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công – tổng dự toán cho dự án

“Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Tần số vô tuyến điện”

Cục tần số vô tuyến điện – Bộ TTTT

21.465.000

7.452.119.000

8/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra TKTC - TDT Dự án: “Mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước”

Cục CNTT - Tổng cục DTNN

16.500.000

25.668.000.000

9/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Thẩm tra TKTC-TDT Dự án: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Cục CNTT - Tổng cục DTNN

12.100.000

19.699.866.000

5/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công, dự toán dự án “Tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các đơn vị của Tổng cục dự trữ nhà nước” và dự án “Trang bị bổ sung trang thiết bị mạng, bảo mật và mở rộng triển khai kết nối hạ tầng truyền thông cho các Chi cục Dự trữ nhà nước”

Cục CNTT - Tổng cục DTNN

24.000.000

25.681.000.000

9/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: " Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"

Sở Tài Tư pháp tỉnh Hưng Yên

 13.000.000

 

4/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Dự án: " Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát"

Trường Đại học Xây dựng

 10.744.085

 

7/2011

III

Tư vấn đấu thầu (Lập HSMT, đánh giá HSDT)

 

 

 

 

 
 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 3 số hợp đồng 0104/2016/HĐTV/ĐHTĐHN-FISTD ngày 07/04/2016

Trường Đại học thủ đo Hà Nội

13.500.000

 

4/2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT số 32/HĐTV/GĐYKBN-FISTD

Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và giám định y khoa

10.628.000

 

2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT số 1505/2015/HĐTV/CĐBN-FISTD ngày 15/05/2015

Trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

19.386.000

 

5/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu theo hợp đồng số 1212/HĐTV2014/BVĐKTPHB-FISTD

Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

14.139.580

 

12/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn đánh giá HSDT gói thầu: “Thiết bị dạy nghề” thuộc dự án: “Thành lập mới 5 trường Cao đẳng nghề Việt Hàn”

BQL các dự án ODA – Tổng cục Dạy nghề

160.000.000

 

12/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu của dự án: “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2014 của trường cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng việt Xô

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô 

36.888.760

 

4/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Thẩm định HSMT gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng CN sử dụng năng lượng mặt trời tại các xã khó khăn vùng nông thôn có "Làng ứng dụng tiến bộ KH&CN" tỉnh Quảng Trị"

VP Chương trình nông thôn miền núi - Bộ KHCN

6.600.000

 

3/2014

 

Hợp đồng tư vấn

TV đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT & PM dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam

Văn phòng TW hội Nông dân Việt Nam

29.049.824

 

6/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tv thẩm định HSMT và kêt quả lựa chọn thuộc dự án: Đào tạo các nghề trọng điểm năm 2013 của cơ sở Sơn Tây thuộc trường ĐH LĐ-XH

Cơ sở Sơn Tây thuộc trường ĐH LĐ-XH

20.062.000

 

11/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm Khoa Nông Lâm”;

Trường Đại học Tây Bắc

16.711.380

 

11/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Gói thầu: “Mua sắm mô hình, thiết bị phục vụ giảng dạy trường Cao đẳng Y tế Hà Đông”.

Cao Đẳng Y tế Hà Đông

   12.536.000

 

10/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Gói thầu: “Mua sắm thiết bị hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" và Gói thầu" Xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên

 11.000.000

 

5/2011

IV

Giám sát thi công, đánh giá dự án

 

 

 

 

 
 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát thi công Dự án: “Xây dựng hệ thống an toàn, an ninh mạng Cục an toàn thông tin _ Bộ thông tin và truyền thông”

Cục An toàn thông tin – Bộ TTTT

670.000.000

 

2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát thi công Dự án: “Xây dựng hệ thống CNTT cho 12 trường thuộc SGD Quảng Ninh”

Sở Giáo dục Quảng Ninh

1.100.000.000

 

2016-2017

 1.  

Hợp đông tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát thi công Dự án: “Xây dựng hạ tầng CNTT, phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo của Học viện tài chính

Học viện tài chính

1.120.000.000

 

2016-2017

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát thiết bị cho gói thầu " Thiết bị y tế, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La"

Sở y tế Sơn La

96.934.000

 

2016

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát thi công giai đoạn I năm 2015 theo hợp đồng số 01/2015/TVGS/TTTT-FISTD ký ngày 24/09/2015

Trung tâm thông tin  - Bộ thông tin và truyền thông

140.646.000

 

9/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sá thi công và lắp đặt thiết bị 179/BSL-FISTD/2014 ngày 17/09/2015

Báo Sơn La

14.700.000

 

9/2015

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công phần mềm số 1208/2015/HĐTV/FISTD

Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang

12.638.000

 

2015

 

Hợp đồng tư vấn

TV giám sát  thi công và lắp đặt thiết bị cho gói thầu: “Thi công xây lắp và mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm, dịch vụ” thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý tư liệu Truyền hình bằng kỹ thuật số (giai đoạn 2)”.

Trung tâm tư liệu

814.000.000

 

5/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu thiết bị số 03: Mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm hóa sinh

Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng

20.900.000

 

6/2014

 1.  

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt thiết bị và xây dựng phần mềm theo hợp đồng số 0328/2014/HĐTVGS ký ngày 28/03/2014

Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

34.579.868

 

3/2014

 

Hợp đồng tư vấn

Giám sát thi công dự án: Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý ngân sách tại Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải

42.000.000

 

12/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tv giám sát gói: Cung ứng trang thiết bị y tế năm 2013 cho bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương

15.677.000

 

9/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ đề xuất và giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu “Mua sắm thiết bị cho Trung tâm thông tin tư liệu của ngành”

Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội

19.859.120

1.860.000.000

7/2013

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn xây dựng phương pháp và chỉ tiêu đánh giá các dự án Thông tin và truyền thông

Bộ thông tin và truyền thông

373.459.000

 

11/2012

 

Hợp đồng tư vấn

TV giám sát gói TB số 01: Thiết bị, vật dụng cho phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, một số thiết bị CNTT và bảo hộ"

Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng

36.450.000

 

8/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát gói thầu xây dựng phần mềm và cung cấp thiết bị Chương trình phần mềm một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang

   29.574.000

2.155.000.000

02/2012

 

Hợp đồng tư vấn

Đánh giá tác động dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ thông tin và truyền thông

 214.000.000

 

10/2011

 

Hợp đồng tư vấn

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

 35.200.000

 

7/2011