Recent content

Tuyển lập trình viên .NET

QUYỀN LỢI
- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Lương thỏa thuận; thưởng theo hiệu quả công việc.
- Có cơ hội phát triển vào vị trí quản lý lĩnh vực mới của Công ty.
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp Đại học CNTT, Điện tử viễn thông...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tham gia dự án trên .NET
- Có khả năng làm việc với tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
NỘP HỒ SƠ:
- Gửi CV: nguyenquandc@gmail.com; Mobile: 0948 52 3636;

Tư vấn lập, giám sát và đánh giá dự án đầu tư

Khi thực hiện dịch vụ tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư, STSOFT tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình tư vấn lập và đánh giá dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình thu hút, huy động vốn đầu tư. Nội dung của thủ tục lập dự án đầu tư, bao gồm:

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án là một trong những dịch vụ được Công ty Cổ phần STSOFT trú trọng và khai thác, bởi quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách kết nối các bộ phận với nhau và sử dụng các phương pháp quản lý hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng của dự án do Chủ Đầu tư đề ra. Các dịch vụ mà STSOFT cung cấp gồm:

Tư vấn đấu thầu

Các dịch vụ tư vấn đấu thầu cho các lĩnh vực: Xây dựng: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; Mua sắm thiết bị: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, Y tế, giáo dục, dạy nghề, điện- điện tử - cơ điện được  STSOFT cung cấp bao gồm:

- Tư vấn lập HSMT (HSYC).

- Tư vấn đánh giá HSDT (HSĐX).

- Tư vấn thẩm định HSMT (HSYC).

- Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tư vấn giải quyết tình huống trong đấu thầu.